Bergens Garasjen AS
Besøksadresse:
Bleivassvegen 30E, 5363 Ågotnes
Postadresse: Postboks 171, 5346 Ågotnes
Telefon: 93 46 37 45 | Epost: bg@bergens-garasjen.no
Org.nr: NO 877 075 532 MVA

Telefon direkte:

Eirik Gullaksen, Daglig leder

mob 93 46 37 45