Når du enten sammen med oss eller alene, har funnet din drømmegarasje, må du dersom ikke alle kriterier er innfridd, søke kommunen om byggetillatelse. Denne veiviseren fra Direktoratet for Byggkvalitet kan hjelpe deg å avgjøre om du må søke. Etter søknad om bygging av garasje er godkjent av den kommunale byggesaksavdelingen hvor du bor, og alle detaljer er avklart, setter vi takstoler og eventuelle elementer i produksjon. Byggearbeidene starter med en gang dette er ferdig og et av våre byggelag er klare. Normalt går det 4-8 uker fra garasjen er godkjent til vi kan starte byggearbeidene.

Vi vet at det til tider kan være en utfordring for byggherren når det bygges på eiendommen. Derfor er vi veldig opptatt av å gjøre jobben helt ferdig på hvert enkelt prosjekt før vi begynner på et nytt. På den måten blir også selve “anleggsperioden” kortest mulig for kunden. Det skal være plass til både garasjen, nødvendige byggevarer, og ikke minst byggeherren selv.

Fordi Bergens Garasjen er en garasje som bygges på plassen, ordner vi nødvendige tilpasninger og løsninger i de tilfeller hvor dette er nødvendig. Vi bygger etter god byggeskikk, med solide konstruksjoner, gode materialer og en fagmessig utførelse. Vi har alltid byggeledere som selv har fagbrev som tømrer eller Byggmester utdanning.

 

Vi hjelper med hele prosessen: